Projecten:

9705 Woning Mierlo

De monumentale symmetrische vormgeving van de voorgevel, juist in de as van de weg (Nieuwhuis) betekent een krachtig oriëntatiepunt in de wijk. De relatie met de weg waaraan de woning gelegen is (De Loo) wordt vormgegeven door de grote openheid van de zijgevels. De plattegrondopzet leidt tot verrassende ruimtelijke ervaringen. Materiaalgebruik onderstreept de positie van de gevels ten opzichte van privé en openbaar terrein.


Lees verder