0409 Woning Deurne

"De ingesloten ligging, de forse afmetingen en de diepte van de kavel hebben tezamen met het programma de uitgangspunten gevormd voor een heel bijzondere woning, die zich niet conformeert aan de omgevingskarakteristieken.

De structureel heldere en evenwichtige massaopzet, waarmee de woning zich deels en geleidelijk onder het maaiveld begeeft, in combinatie met de grotendeels (half)transparante behandeling van de overigens lichtgrijs gestuukte gevels, de accenten in hout en de fijnzinnige detaillering, leiden tot heel krachtige beelden van de woning op zich en tot een zekere eenwording van het gebouw met de omringende ruimte."


Terug