Disclaimer | Privacyverklaring

DISCLAIMER

E-mail

De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Verstrekking aan en gebruik door derden is NIET toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze e-mail.

Digitale tekeningen

Digitale tekeningen DXF, DWG bestanden worden NIET gratis verstrekt.
Wij zijn NIET verantwoordelijk voor aanpassingen door derden aan verstrekte digitale tekeningen.

Copyright

Op al onze tekeningen, ontwerpen en beeldmateriaal rust copyright © VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn…

Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden is de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR van toepassing.

Algemene Voorwaarden DNR ter hand gesteld en hier op te halen via de website.

 

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn..., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... verstrekt. VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw BSN (indien gevraagd door de Overheid via Omgevings Loket Online).

Waarom VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... gegevens nodig heeft

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... gebruikt uw BSN nummer alleen voor aanvraag vergunningen via Omgevingsloket Online van de overheid.

Hoe lang VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... gegevens bewaart 

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Het BSN nummer wordt niet bewaard binnen de organisatie van VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn…

Delen met anderen

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E-mail en mailinglijsten

Indien VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... e-mail nieuwsbrieven verstuurd, dan is dit met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet-technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.  VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn... verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn....

Contactgegevens

VANDENBOOMEN-ARCHITECTèn...

KvK nummer: 17256619

De Waag 25

5731 EL Mierlo

+31 (0)492 430025

 

Datum laatste wijziging: 23 mei 2018